JDTlaw, advokat i Lyngby og Holte området

Advokatkontoret JDTlaw har kontorer i Lyngby og Holte i Storkøbenhavn. Kontoret drives af advokat Jakob Dahl Thomsen, og det har sager i hele Danmark.

Advokat Jakob Dahl Thomsen er selv medtech iværksætter og tidligere diplomat i Udenrigsministeriet. Han er en erfaren advokat, uddannet som sådan inden sin karriere i Udenrigsministeriet.

Advokatkontoret behandler især erhvervsretlige og forretningsmæssige spørgsmål. Juraen ses i sammenhæng med de forretningsmæssige muligheder. Der er ofte et internationalt snit og “iværksætteri” over sagerne.

Mere konkret vedrører det ofte opgaver med kontrakter, salg- og markedsføring, ansættelses- og afskedigelsessager, intellektuelle rettigheder herunder danske og internationale varemærker.

Derudover beskæftiger JDTlaw sig med offentlig ret og erstatningsretlige spørgsmål.

Bred international erfaring

Jakob Dahl Thomsen har som advokat gennem årene haft sager med og i forhold til udenlandske selskaber og personer.

Derudover har han været udsendt til udlandet som dansk diplomat i Spanien, Frankrig, Argentina og Kosovo.

Det sidste har givet mange erfaringer med kontakter til danske virksomheder i udlandet og kendskab til deres lokale problemstillinger. Derudover har han haft mange kontakter til internationale institutioner (herunder EU og Europarådet) og til offentlige myndigheder i udlandet. Tilsvarende har han et bredt kendskab til udenlandske retssystemer og samspillet mellem de forskellige retssystemer.

Det kan f.eks. have betydning, såfremt det i en kontrakt er aftalt, at den skal være underlagt et andet lands retssystem.

Spørgsmålet bliver endnu mere vigtigt, såfremt det i kontrakten er aftalt, at det andet lands domstole skal have enekompetence til at behandle eventuelle retstvister om den pågældende kontrakt.

JDTlaw, samarbejde

I nogle sager er det – eller kan blive det – fornuftigt at inddrage andre med ekspertviden på områder af betydning for sagen. JDTlaw fastholder derfor et netværk og samarbejder andre advokater.

Dette netværk sikrer en kombination af fordelene ved et mindre og specialiseret advokatkontors indsats og den viden på andre områder, der eksempelvis kan være i større advokatkontorer eller hos revisorer.