Nye aftaler og kontrakter

 

I forbindelse med indgåelse af nye aftaler og kontrakter er det et væsentligt mål at fjerne eller reducere usikkerheden om indholdet af disse. Herved mindskes risikoen for senere tvister. En forebyggende indsats er bedre og sandsynligvis billigere end efterfølgende brandslukning.

 

Det er med det for øje at JDTlaw kan bistå med udarbejdelse af nye erhvervsaftaler og kontrakter. Det kan være selskabsdokumenter (vedtægter, ejeraftaler m.m.) eller aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere (samarbejdsaftaler, konsulentaftaler, leveringsbetingelser m.m.).

 

Mail til jdt@jdtlaw.dk eller ring/SMS + 45 50 28 00 92 for at få en drøftelse af, om JDTlaw konkret kan bistå i forbindelse med udarbejdelsen af en kontrakt eller lignende af betydning for din virksomhed.