Forvaltningsloven og sager med det offentlige

 

De fleste af de offentlige myndigheders afgørelser kan indbringes for domstolene. Men inden det eventuelt kommer så vidt, vil der ofte have forløbet en periode, hvor borgeren eller virksomheden er blevet inddraget (hørt). Også i den fase vil rådgivning om Forvaltningsloven og sager med det offentlige kunne være et tema.

 

Om sagerne

 

Det kan i sagerne med eller mod offentlige myndigheder være et spørgsmål om at få de rigtige faktuelle oplysninger på plads og sikre, at myndighedernes fortolkning af reglerne på det pågældende område tager højde for den seneste udvikling på området.

 

Der kan naturligvis også efterfølgende opstå uenighed om, hvorvidt en myndighed har behandlet en sag forkert og eventuelt været årsag til et økonomisk tab.

 

Udfordringer

 

Selvom de fleste offentlige afgørelser kan indbringes for domstolene, vil spørgsmålet om de retlige grænser for domstolenes mulighed for at tilsidesætte et fagligt skøn udøvet af myndigheden i sagen kunne være et tema i disse sager.

 

Myndighederne har ofte adgang til betydelige ressourcer på at føre sag, og hvis borgeren eller virksomheden ikke er repræsenteret af en juridisk rådgiver, som har erfaring med forvaltningsloven og sager med det offentlige, kan det blive vanskeligere at få sagen ordentligt belyst med henblik på en korrekt afgørelse.

 

JDTlaws baggrund på området

 

Cand. jur. Jakob Dahl Thomsen har erfaringer på området fra begge sider af bordet. Det gælder både sager med og sager mod det offentlige.

 

Han har således i flere år været ansvarlig for juridiske sager i Udenrigsministeriets administration, været medlem af Flygtningenævnet i en periode, og i sit tidligere virke som advokat repræsenteret borgere i forhold til offentlige myndigheder.

 

Mail til jdt@jdtlaw.dk eller ring/SMS + 45 50 28 00 92 for at få en drøftelse af, om JDTlaw kan bistå i forbindelse med dit eller dit selskabs forhold til en offentlig myndighed.